Wykład Andrieja Moskwina

Kraków. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Rosji i Europy Wschodniej.
26 X 2018. Wykład Andrieja Moskwina: „Agresja i przemoc: na przykładzie współczesnej dramaturgii rosyjskiej”.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj