Zespół

dr hab. Andriej Moskwin – pracownik KSI, kierownik Pracowni

dr Elena Jańczuk – pracownik KSI

mgr Bożena Majorczyk – dyrektor biblioteki WLS

mgr Jakub Adamowicz – pracownik biblioteki WLS

mgr Oliwia Kasprzyk – doktorantka KSI