Wykład Andrieja Moskwina

Kraków. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Rosji i Europy Wschodniej.
26 X 2018. Wykład Andrieja Moskwina: “Agresja i przemoc: na przykładzie współczesnej dramaturgii rosyjskiej”.
Posted in Bez kategorii | Leave a comment